НАДЕЖДНОСТ

Надеждни сме защото сме до Вас в трудни моменти. Надеждни сме за компаниите заради нашата почтеност.

МЕСТЕН БРОКЕР - ГЛОБАЛЕН ПОДХОД

 • ЗБК БАЛКАН АД е вече над 22 години на българския застрахователен пазар
 • Няма застраховател, който да не желае да работи си нас
 • ЗБК БАЛКАН АД е единственият български застахователен брокер с изградени реални партньорства с международни брокерски вериги, международни застрахователни брокери с достъп на Лондонския застрахователен пазар и международни застрахователи
 • ЗБК БАЛКАН АД е един от малкото презастрахователни брокери в България

ОТГОВОРНОСТ

Отговорни сме в работата си както към застрахователите, така и към клиентите. 

Застрахователен брокер с международна дейност

РАБОТИМ ПО МЕЖДУНАРОДНО УТВЪРДЕНИ СТАНДАРТИ

АНАЛИЗ НА ТЕНДЕНЦИИТЕНИЕ СЛЕДИМ ТЕНДЕНЦИИТЕ ЗА ВАС

Съветници и специалисти

на Ваше разположение за оптимизиране на разходите Ви за застраховки
 • МАРИЯ ВЕЛЕВА

  УПРАВИТЕЛ
  view profile
 • ЙОРДАН ВЕЛЕВ

  ОСНОВАТЕЛ И МЕНИДЖЪР
  view profile
 • АНТОНИЙ САЧКОВ

  ДИРЕКТОР АВТОМОБИЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ
  view profile
 • СЕБАСТИЯН АРКУСИ

  КЪНТРИ МЕНИДЖЪР РУМЪНИЯ
  view profile
 • МИКО ЛЕВИ

  ДИРЕКТОР БИЗНЕС РАЗВИТИЕ
  view profile
 • ИВАН ДОНЧЕВ

  МЕНИДЖЪР КЛЮЧОВИ КЛИЕНТИ
  view profile

Защо БАЛКАН?

Риск мениджмънт

Балкан подпомага клиентите си в изпълнението на нужните мерки по риск мениджмънт.
Ние се сме фокусирани единствено върху купуването на застрахователно покритие, усилията ни са насочени и към анализ, оценка, финансиране и контрол на риска за всеки клиент. Предлагаме услуги в сферата на риск-мениджмънта
– Вътрешнофирмен риск инженеринг и съвети за протовипожарното обезопасяване
– Профилиране на риска
– Превенция на риска и система за ранно предупреждение
– Оценка на риска на околната среда
– Одит на електрическата система и на силовите мощности
– Договорни инспекции или периодични инспекции, изисквани от закона
– ИТ сигурност

Международно застраховане

Осигуряването на адекватен анализ на рисковете и в страна, и извън страната, последващото покритие в страни и извън България, е едно от ключовите умения на Балкан брокер. Ние сме единствен член за България на Worldwide Broker Network (WBN), нашите партньори в застрахователното посредничество са брокери в 85 страни. Със над 15 000 служители и премии над 28 милиарда USD, WBN се ранкира между първите 10 застрахователни брокера в света.

Предимствата за Вашия бизнес:

Местен сървиз на едни от най-професионалните брокери в съответните страни, съчетани с глобални предимства на веригата

Застрахователни програми, които изпълняват изискванията на местното законодателство и органи за контрол
Прозрачно и бързо изпълнение на международни застрахователни програми с използванена ИТ платформата на WBN- WBNet

Достъп до международния застрахователен пазар.

Нашите етични принципи:

 • Лоялност към клиентите
 • Високи професионални и етични стандарти в работата с клиентите
 • Индивидуален подход към всеки клиент в зависимост от неговия бизнес
 • Лична, и екипна отговорност за изготвянето, изпълнението на застрахователна програма за всеки клиент
 • Лична и екипна отговорност за работата по приключването на всяка застрахователна щета
 • Качествено ниво на реализираните застрахователни програми и услуги