Съдействие при щети

Съдействие при щети

ЗБК „Балкан” АД предоставя 24 часово обслужване при щети на клиента;

Ние съдействаме по отстраняване на щети с лично присъствие на наш застрахователен брокер за всеки един от Вашите обекти.

Клиентът получава съвет  как се процедира при всяка щета в зависимост от естеството на щетата;

Директор Автомобилна ликвидация /или представител на екипа му/ присъстват при всеки оглед при застрахователната компания;

Отстраняването на щетата се разисква с представител на клиента и се отразява по адекватен начин в документацията по щетата;

Брокерът е отговорен за приключването на всяка щета в удовлетворителен размер, отговяващ на Общите условия и на Рамковата оферта за клиента;

Искове

Всеки, който купува застрахователно покритие, очаква да получи висококачествена услуга за обработване на исковете от застрахователя или посредника си. Ние предлагаме голяма гама от услуги, които излизат извън рамките на обработване на исковете, за да помогнем на организациите да спестят разходи и да подобрят ефикасността си.

Консултиране за искове

След понасяне на загуба е от съществено значение да вдигнете отново на крака бизнеса и да уредите адекватно обезщетение. Ние сме назначили екип от високо специализирани професионалисти за искове, които може да водят преговори със застрахователите, за да получат най-добрите срокове и условия за вас, да координират и управляват всички аспекти на иска, и да ви помогнат да защитите паричните си потоци, марка и репутация.

Одити на искове

Ние можем да одитираме вашите искове, за да проверим, и в случаите, в които това е необходимо, да оспорим резервите, приложени от застрахователите.

Анализ на исковете

Разбирането на модела на исковете и най-общите причини за тях, може да ви помогне да предприемете действия, за да намалите броя и да смекчите вашите загуби. Ние можем да изготвим доклади, анализи и да ви предложим планове за действие, за да ви помогнем.

Обучение

Често администрирането на исковете е само част от работните отговорности на вашия персонал. Ние можем да ги обучим, за да администрират по ефективен начин исковете, като по този начин подобрим ефикасността, намалим разходите и спомогнем за протичането на паричните потоци чрез бързо уреждане.

Обработване на искове в рамките на франшизата

Много от нашите клиенти избират да поемат значителни нива на самозастраховане по техните застрахователни програми. Нашата специализирана компания за Управление на исковете и възстановяване, Услуги за консултиране RECLAIM специализират в обработване на искове по суб-франшиза или по само-застраховане от страна на клиентите в голям обхват от застрахователни класове, включително Отговорност на Работодателите, Публична отговорност/Отговорност за продукти, МПС, Имуществени щети/прекъсване на търговската дейност и мореплаване и транспорт. Те ще работят в тясно сътрудничество с вас, за да съгласуват и очертаят докладване за инциденти, процедури за обработване и отчети за обработване на данни, и ще управляват исковете в съответствие с вашите собствени изисквания за обслужване.

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нуждаете се от нашия специализиран съвет?