Оценка на риска

Оценка на риска

Оценка на риска

Нашата цел не е само добра застрахователна защита, пълно и навременно получаване на обезщетението. По отношение на корпоративния бизнес основната ни цел е подпомагане на клиента, с цел подобряване на  мерките за превенция  и недопускане на застрахователни събития.

Ние предлагаме изготвяне на анализ и оценка на възможните застрахователни рискове, съпътстващи Вашия бизнес.

Изготвяне на доклад с мерки за намаляване на риска,  на  доклад за противопожарната обезопасеност и мерки за нейното подобряване.

Извършване на застрахователен одит – преглед и оценка на съществуващи застрахователни полици.

Оптимизация на застрахователните схеми, позволяващи планиране и минимизиране на годишните застрахователни разходи.

I. ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ВЪЗЛАГАНЕ ИЛИ КАТО СЪПЪТСТВАЩА УСЛУГИТЕ НИ КОНСУЛТАЦИЯ

Оценката на риска обикновено се извършва от лица, назначени в съответната фирма или от външи фирми, наречени риск мениджъри.

Ние от БАЛКАН, с нашия над 22 годишен опит в областта на застраховането, можем успешно да сме в помощ на всеки един риск мениджър.

А ако клиентът ни не разполага с такъв консултант, ние с удоволствие ще предоставим знанията си, обследвайки внимателно и разглеждайки всички аспекти на риска.

Ние не сме на „Вие“ с риска- просто ни се доверете !

II. ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ПОЕМАНЕ НА НОВ КЛИЕНТ ОТ НАС

Това са част от стандартните дейности, които извършваме за всеки нов за нас клиент:

Събиране на детайлна информация за спецификата на дейността: основна дейност, други видове бизнес, съпътстващи бизнеси.

Определяне на потенциалните рискови фактори.

– Ангажирани служители при конкретни операции и дейности;

– Проучване на условията за конкретния риск- наличие на износ, райони, в които се осъществява износът;

– Проучване на наличието на рискови експозиции до момента – искове, извънсъдебни споразумения.

Обследване за сключени задължителни за дейността на клиента застраховки, съгласно действащото законодателство.

Уточняване на подлежащите на застраховане материални и нематериални активи

– Материални активи- преглед на наличието и състоянието на действащи застраховки;
– Нематериални активи- определяне на възможните за тях рискове.

Отговорности, свързани с дейността.

Преглед на програмите в полза на служители- застраховки, участие в социални програми, изготвяни от клиенти.

Изготвяне на предложение за необходими застрахователни покрития.

Преценка на възможностите за самозастраховане / създаване на собствен резервен фонд на клиента, което би намалило значително плащаните към застрахователи премии.

Преглед на извършваните разходи, свързани със застрахователни премии. Предлагане на мерки за оптимизация на разходите. Чрез тях клиентът ни може да спести много пари.

Всички настоящи полици се въвеждат в софтуерната програма на брокера с цел следене на падежите и разсрочените плащания.

Ние изготвяме полиците за подновяване минимум 20 дни преди падеж и ги предоставяме за преглед и подпис на клиентите на нашите клиенти.

Ние изготвяме месечни справки за платените премии и ги предоставяме на лицето за контакт от страна на клиента.

Водещият брокер изготвя годишна справка за платените премии, адресирана до клиента и до наблюдаващия брокер.

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нуждаете се от нашия специализиран съвет?