АВИАЦИОННИ ЗАСТРАХОВКИ

АВИАЦИОННИ ЗАСТРАХОВКИ

Застраховки на летателни апарати

 

По тази застраховка се застраховат летателни апарати – пътнически, селскостопански, товарни и др.

Покрити рискове:

всички рискове – частична или пълна загуба на летателния апарат в резултат на застрахователно събитие, настъпило на земята или във въздуха;

 обезщетение на застрахования по отношение на направените разходи, свързани с принудителни мерки по незабавна сигурност на летателния апарат вследствие на повреда или принудително кацане;

обезщетение на застрахования по отношение на направените разходи по демонтажа на летателния апарат в случай, че той се приземи принудително вследствие на извънредни обстоятелства или грешка и не е в състояние да излети отново, заедно с необходимите разходи за транспорт до най-близкото възможно място, на което той може да извършва своята нормална дейност, дори ако не е претърпял повреди;

всички разходи, до договорения лимит, които са направени във връзка с операции за издирване и спасяване на застрахования летателен апарат;

всички разходи направени с цел получаване на сертификат за възстановяване на пълната изправност на летателния апарат и окончателното му връщане до летището;

 

Кога не е приложима застраховката?

когато застрахователното събитие е настъпило извън географските граници, посочени в застрахователната полица, освен в случаи на извънредни обстоятелства;

когато летателният апарат се ползва за незаконна дейност или за всякакви други цели, освен упоменатите в застрахователната полица;

когато летателният апарат е транспортиран с какъвто и да е вид транспорт.

когато летателният апарат не е пилотиран от оторизираните лица, или е претоварен;

 при всякакви военни действия или саботаж;

 

Застраховката може да се сключи за срок от една година или само за определено пътуване.

 

Застраховка гражданска отговорност свързана с притежаването и ползването на летателни апарати

 

По тази застраховка се застрахова отговорността на притежателите и ползвателите на летателни апарати, за причинени имуществени и неимуществени вреди към трети лица извън летателните апарати; към пътниците в летателните апарати; при превоза на товари;

 

 

Кога се изплаща обезщетение?

при смърт, телесно нараняване или имуществени вреди към трети лица извън летателните апарати, в резултат на събитие, причинено от летателния апарат

при смърт или телесно нараняване на пътник, докато той е на борда на летателния апарат

загуба или увреждане на багаж или лични вещи на пътници, вследствие на настъпили извънредни обстоятелства в летателния апарат

в случаите, когато застрахованият е законно отговорен да заплати всички суми съгласно Конвенцията за въздушен превоз и други условия за превоз, за понесени имуществени вреди

 

Кога не се изплаща обезщетение?

при смърт, телесно нараняване или имуществена вреда на пътник или служител извън борда на летателния апарат

не се покрива отговорност към летателния състав

когато събитието е извън посочените географски граници

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.