ЗАСТРАХОВКА АВТОАСИСТАНС ЗА БЪЛГАРИЯ

Тази застраховка се предоставя само за територията на Република България с изключение на населеното място по местодомуване на автомобила, указано в застрахователната полица,  за МПС,  чиято обща маса е до 3,5 тона,леки автомобили, мотоциклети и ремаркета до 750 кг. .


Покрити клаузи на застраховката:

  • Разходите за осигуряване на техническа помощ на мястото на събитието и транспортиране на автомобила от мястото на ПТП до най-близкия подходящ автосервиз, ненадвишаващо определения лимит в километри, определен от съответната застрахователна компания;
  • Разходите за осигуряване транспортирането на автомобила и/или неговите прикачени устройства от мястото на ПТП  до тяхното местодомуване;
  • Застрахователят осигурява резервен водач, в случай че при ПТП е пострадал водача на автомобила;
  • Разходите за транспортиране до център за спешна медицинска помощ на водача и пътниците в автомобила;
  • Разходите за репатриране до лечебно заведение или дома на пътниците в автомобила;
  • Разходите свързани с репатриране на тленни останки в случай на смърт;
  • Разходите за транспортиране на пътниците от мястото на събитието до най-близкия населен пункт и за резервиране на билети за обществен транспорт за тяхното по-нататъшно транспортиране;
  • Разходите за неотложна медицинска помощ, вследствие ПТП;
  • Разходи за хотел;

 

Покритието се предоставя срещу платена премия и само при сключване на застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите.

Срокът  на застраховката Автоасистанс  за България е 1 година, но може да се сключи и за по-кратък срок.

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.