ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА КОНКРЕТЕН ОБЕКТ

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА КОНКРЕТЕН ОБЕКТ

Съгласно чл. 173 от Закона за устройство на територията / ЗУТ / договорите между участниците в строителството може да се уговаря отделна застраховка за обезпечаване на отговорностите им за конкретен обект. Възложителят може да изиска от изпълнителя сключването на допълнителна застраховка, покриваща материални вреди върху строежа, материалите, строителната механизация и оборудването на строителната площадка, настъпили през срока на строителството, ако те са заплатени от възложителя или са негова собственост.

Лимитите на отговорност се определят от Възложителя на конкретния обект, биха могли да са равни на изпълнението на СМР.
Размерът на самоучастие се определя от застрахователя в % и/или твърда сума;

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.