КАРГО

С Карго застраховкаосигурявате застрахователно покритие на Вашите товари при вносизнос или реекспорт. Предмет на застраховане са всякакви стокипревозвани по силата на товарителница или друг договор за превоз с всякакъв вид признато превозно средство. Застраховката е в сила за времето на превоза по обичайния маршрут и ако не е уговорено другозапочвас предаването на товара за превоз и продължава до предаването му на получателявключително и при претоварване и складиране. Застрахователят изплаща обезщетение за пълната или частична загуба на товара в зависимост от застрахователното събитие и покритите по полицата рискове. Възстановяват се и разходиизвършени с цел спасяване и ограничаване на щетитекакто и хонорари за аварийни протоколи.

Карго застраховките са унифицирани съгласно оригиналните Лондонски клаузи, т.нар. “Институтски карго клаузи”. Те са международно приети и са еднакви в целия свят. Всички застрахователни компании в България ги ползват или като оригинални такива, или преведени. Трите вида клаузи “А”, “В” и “С” са различни в зависимост от вида на покритието.

Клауза “А” пълно покритие/-покрива всички възможни рискове от загуба или повреда на застрахования товар по време на превоза с изключение на риска война, политически размирици, стачки, бунтове, банкрут на застрахования, фалит, курсови разлики на стойността на стоките на борсата, умишлено действие или бездействие на застрахования, както и вредите, причинени от недостатъчна или неподходяща опаковка или от непригодност на превозното средство. Към покритите рискове спадат пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие, природни бедствия, кражба.

Клауза “В”ограничено покритие /-покрива пожар, природни бедствия, земетресения, намокряне на товара, навлизане на мокра или речна вода в трюма или контейнера, частична или пълна загуба на пакет от стоката.

Клауза “С”минимално покритие/- специализирана и покрива единствено пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие и пълна загуба. С нея се застраховат стоки в насипно или наливно състояниестоки втора употреба за пълна загуба

Застрахователната премия зависи от:

–  Дестинациятавида на транспорта с който ще се превозва карго товара

–  Вида на стоката начина на опаковане

При сключването на застраховката е необходимо да се представи фактура за стойността на товара, товарителница и попълнено предложение или апликация.

ЗБК „Балкан” АД препоръчва сключване на застраховка Карго на товари по време на превоз за всеки транспорт, независимо от наличие на задължителна застраховка Отговорност на превозвача.Отговорността е лимитирана до около 10 евро на килограм, обезщетение се получава само при доказана вина на превозвача, изключва форсмажорни обстоятелства, някои застрахователи изключват покритие за кражба на товара, вследствие кражба на цяло МПС.

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.