ЗАСТРАХОВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТИ

Застраховането на отговорностите на търговските обекти е препоръчително, съгласно собствените им изисквания и тези, на тяхните партньори. Отговорностите се застраховат, на база избрани от застрахования лимити за едно събитие и в агрегат през срока на застраховката. Тарифирането зависи от риска, оборота на фирмата, трудовите възнаграждения, предмета на дейност и други особености.

Характерни са следните застраховки:

  • Обща гражданска отговорност
  • Отговорност на работодателя
  • Отговорност на продукта
Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.