ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА ХОТЕЛИЕРА И РЕСТОРАНТЬОРА

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА ХОТЕЛИЕРА И РЕСТОРАНТЬОРА

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА ХОТЕЛИЕРА И РЕСТОРАНТЬОРА покрива отговорността на Застрахования за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица в качеството му на хотелиер или ресторантьор в собствен или нает туристически обект. Отговорността включва вреди, причинени на гости или посетители в туристическия обект, изразяващи се в смърт, телесно увреждане или заболяване вследствие на злополука или отравяне след консумиране на храни и напитки, на територията на обекта и/или пълно или частично увреждане на движими вещи / без кражба /. Също съдебни разноски по дела образувани въз основа на искове, покрити по застраховката.

Допълнително може да се договорят следните покрития – кражба от сейф и вреди върху МПС.

Минимални лимити – за един иск 100 000 лв, за всички искове – 200 000 лв.

Минималния лимит за едно лице е 10 000 лв.

Обикновено се прилага самоучастие от застрахователите.

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.