ЗАСТРАХОВКА ЕЛЕКТРОННИ И КОМПЮТЪРНИ ИЗМАМИ

ЗАСТРАХОВКА ЕЛЕКТРОННИ И КОМПЮТЪРНИ ИЗМАМИ

Застраховката срещу Електронни и Компютърни измами е разработена за финансовите институции, поради нарастващите специфични рискове и финансови загуби за тяхната дейност, от непрекъснато усъвършенстващите се и усложняващи се технологии. Застраховката покрива разходи, вследствие на неоторизиран достъп на трети страни до компютърната система на финансовата институция, при което застрахованият е прехвърлил средства, платил или открил сметка, неправомерни и целящи измама действия от страна на трети лица при изпращане на електронна комуникация, при което застрахованият е извършил прехвърляне или плащане на средства и е претърпял финансови загуби, неправомерни промени, кражба и унищожаване на електронни данни от страна на трети лица с цел облагодетелстване.

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.