КИБЕР ЗАСТРАХОВКИ

Бизнесът и предприятията стават все по-зависими от технологиите и разполагат с все повече лични данни и информация. Tе все повече стават притегателна цел на киберпрестъпниците. В практиката всъщност едно от три предприятия стават жертва на кибер престъпление. Що се отнася до киберсигурността, застраховка Кибер риск е сред основните начини да подсигурите бизнеса си, ако това се случи.

Ако вашият бизнес е таргетиран от хакер или претърпи нарушение на сигурността, за отстраняването им ще ви е необходимо време и пари. Това може да наруши бизнеса ви, да доведе до загуба на оборот, накърнена репутация и глоби от регулатори.

Вашият бизнес се нуждае от покритие за Кибер риск, в случай че:

  • Притежавате информация за клиенти, доставчици или служители, като имена, адреси, банкови данни или имейл адреси
  • Използвате компютър, за да управлявате бизнеса си
  • Приемате и извършвате картови или електронни разплащания
  • Имате уебсайт

Какво покритие осигурява застраховка Кибер риск?

• Настоящи и бъдещи кибер-рискове: Застраховката защитава бизнеса ви от обичайни кибер заплахи, като например откуп, както и от нови техники, които престъпниците биха могли да използват в бъдеще.

• Разследвания във връзка с GDPR: Застрахователят ще плати за защита и уреждане на претенции, предявени срещу вас за неспазване изискванията за сигурност на личните данни на клиентите, или по твърдения за неспазване на Директивата за защита на личните данни (GDPR). Застрахователят също ще заплати разходите, свързани с регулаторни разследвания, и ще възстанови глоби, наложени от регулаторите, когато това е позволено от закона.

• Прекъсване на бизнеса: Покрива разходите за връщане на вашия бизнес към нормално състояние и компенсация за загуба на доходи, включително когато това е причинено от нарушаване на репутацията ви. Ще получите и покритие за Ключови служители – допълнителен чифт ръце, за да помогнете на вашия бизнес с всяко увеличено непредвидено натоварване.

• Защита на репутацията: в случай на нарушаване на сигурността, застраховката ще осигури своевременно и надеждно управление на ситуацията с помощта на водеща фирма за връзки с обществеността; от самото начало, адекватната и навременна комуникация е от ключово значение за съхраняване репутацията на компанията непокътната. Предоставяме PR- и кризисни стратегии за 24/7 управление на кризисни ситуации.

• Изнудване: Ако хакер получи достъп до вашите системи и данни с цел откуп или заплашва да публикува информация, застраховката ще покрие сумата на откупа и услугите на водеща консултантнска компания, за да помогне за управление на ситуацията.

• Нарушаване сигурността на данните: Когато достъпът до лични данни (електронни или други) се осъществява без разрешение, застраховката ще предложи практическа подкрепа като съдебно-медицински разследвания, правни съвети, уведомяване на клиенти или регулатори.

• Човешки грешки: Когато грешките, направени от служители или доставчици, водят до нарушаване на сигурността.

• Повреда в компютърната система: Застраховката ще обезщети направените разходи за ремонт, възстановяване или подмяна, ако вашата компютърна мрежа, системи, уебсайт или електронни данни са повредени от хакерска, вирусна или кибер атака.

• Финансови престъпления и измами: Когато киберпрестъпниците използват интернет, за да откраднат средства, да се представят за вас или да измамят служители при трансфер на пари или стоки.

• Имуществени щети: Когато инцидентът е причинил физически щети на имущество или оборудване, засраховката ще покрие разходите за тяхното поправяне или замяна.

• Прекъсване на бизнеса в резултат на кризисна ситуация при доставчик: Когато има загуба на приходи или увеличени разходи, възникнали, в резултат изключване на техните компютърни системи поради нарушаване на сигурността

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.