ГРУПОВО ЗДРАВНО ЗАСТРАХОВАНЕ

Услуги, пакети и нива покривани от здравната осигуровка

 • Здравните услуги са обособени в шест пакета.
 • Профилактика на здравето
 • Доболнична медицинска помощ
 • Болнична медицинска помощ
 • Възстановяване на разходи за лекарствa
 • Стоматология

Предимства за осигурения

 • покриване на 95% от медицинските потребности/обемът е по-голям от тези на НЗОК/;
 • липса на потребителски и други такси
 • предимство пред лекарския кабинет
 • организиране на диагностичен преглед и прием в лечебно заведение;
 • възстановяване на разходи за лекарства, помощни средства и др.;
 • денонощна медицинска помощ;
 • свободен избор при ползването на специализирана медицинска помощ без направление от Общо практикуващ лекар във всички лечебни заведения и специалисти;
 • ползване на болнична медицинска помощ чрез директен достъп до най-добрите специалисти в болниците или медицинските центрове;

.

Предимства за работодателя, който реши да осигури своите служители

Работодателят намалява своите загуби и спестява разходи вследствие на:

 • ефективното и бързо възстановяване на работоспособността на служителите
 • намалената продължителност на отсъствията по болест
 • намаления риск от възникване на хронични заболявания
 • намаления риск от трудоустрояване
 • намаляване на облагаемия годишен доход с платената вноска
 • Вноските за допълнително здравно осигуряване, поети от работодателя в размер до 60 лв. месечно за осигурен служител, се определят като разход на фирмата,неподлежащ на облагане.

Доброволното здравно осигуряване е желана социална придобивка за служителите, благодарение на която те са:

 • по-сигурни
 • по-спокойни
 • по-лоялни към работодателя

Специално обслужване от здравния отдел на Балкан за фирмени клиенти включва:

 • Анализиране на здравните ви нужди и изготвяне на предложение съобразено с тях
 • Установяване на здравните  рискове и проучване на осигурителни пакети, подходящи за тяхното покритие;
 • Договаряне на условия със здравните фондове (договаряне на специфични изисквания от страна на клиента);
 • Изготвяне на подробен сравнителен анализ на възможностите за покритие;
 • Подготвяне и събиране на документи и данни, необходими за сключване на осигурителен договор;
 • Администриране на промени по осигурителни договори;
 • Своевременно уведомяване за предстоящи плащания;
 • Съдействие при организиране на профилактични прегледи (представител на отдел здравно осигуряване ще запази клиника и ще следи за правилното провеждане на профилактиката)

Съдействие при настъпване на застрахователно събитие – помощ при събиране на документи, запазване на час за лекар, проверяване на покритието.

Ако желаете да сключите договор за доброволно здравно осигуряване ние сме на разположение за консултации на телефони 02/917 98 60; 02/917 98 64;

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.