ЗАСТРАХОВКА БАНКЕРСКИ РИСКОВЕ

ЗАСТРАХОВКА БАНКЕРСКИ РИСКОВЕ

Застраховката Банкерски Рискове осигурява защита за финансовите институции от директна финансова загуба в резултат на неправомерни действия от страна на служителии трети лица. Застраховката предоставя покритие за широк обхват от рискове, характерни за дейността на кредитните институции:

– Измами, извършени от служителите самостоятелно или в съучастие с други служители с цел неправомерно финансово облагодетелстване за сметка на банката

– Кражба на пари, монети, чекове и други банкови инструменти от помещенията на банката, извършена от хора, намиращи се в тези помещения. Застраховката покрива и мистериозно изчезване и повреда на пари, монети, чеков и други банкови инструменти, докато се намират в помещенията на банката.

– Загуби и повреди на пари, монети, чекове по време на тяхното транспортиране от специализирани охранителни компании

– Фалшифициране на пари, ценни книжа и чекове

– Финансови загуби за банката, причнинени от кражба, опит за кражба или вандализъм на имущество в банката, различно от компютри: сейфове, мебелировка и оборудване.

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.