ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Отговорност и грижа за пострадалите

Тази задължителна застраховка Ви осигурява възможност да бъдете пълноценен участник в движението по републиканската и международната пътни мрежи. Наличието на тази застраховка е Вашият пропуск към легитимността Ви, като водач на МПС.

Гражданска отговорност на автомобилистите покрива отговорността Ви за причинените от Вас имуществени или неимуществени вреди на трети лица, в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата, във връзка с притежаването и/или използването на МПС, както на територията на България, така и на територията на страните членки на ЕС.

Лимитите на застраховката за страната:

– За всяко събитие при едно пострадало лице – 2 000 000 лева,

– За всяко събитие при две или повече пострадали лица – 10 000 000 лева,

– За вреди на имущество за всяко събитие – 2 000 000 лева.

При събития, настъпили на територията на държава членка на Европейския съюз или държава член на споразумението „Зелена карта”:

Минималните лимити на отговорност, приложими в съответната държава членка, на територията на която е настъпило застрахователното събитие, съгласно нейния закон или покритието съгласно закона на територията, където обичайно се намира моторното превозно средство, когато това покритие е по-високо.

Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите може да се сключи с валидност само за територията на Република България, но валидността може да се разшири и за територията на Европейския съюз и държавите членки на споразумението „Зелена карта”.

Премията по Вашата застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите зависи от:

 • вид МПС
 • кубатура  на МПС
 • товароносимост или общо тегло на МПС
 • териториална валидност на застраховка
 • начин на плащане – еднократно или разсрочено
 • шофьорски стаж на шофьора
 • възраст на собственика
 • юридическо или физическо лице е собственика на МПС
 • регистрация на МПС и други
  Ние сме на Ваше разположение, за да ви помогнем да направите своя избор, относно условията и застрахователя.
Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.