ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА НОТАРИУСА

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА НОТАРИУСА

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА НОТАРИУСА покрива отговорността на Застрахования за вредите, причинени на трети лица, вследствие виновно неизпълнение на неговите професионални задължения, както и на задълженията на помощник-нотариуса и служителите в нотариалната кантора.

Минимални лимити – за един иск 20 000 лв, за всички искове – 40 000 лв.

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.