ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТА покрива отговорността на Застрахования за вреди, причинени на негов клиент вследствие на виновно неизпълнение на професионалните му задължения по тълкуване, прилагане и спазване на българското законодателство при даване на устни и писмени консултации, изготвяне на всякакви книжа, представителство на доверителите му и защита на правата и законните им интереси пред съдебни и административни органи.

Може да се застрахова адвокатът като физическо лице или адвокатското дружество като юридическо лице.

Минимални лимити – за един иск 10 000 лв или 20 000 лв, за всички искове – 20 000 лв.

Препоръчителни лимити – според дейността и клиентите, които адвокатът обслужва.

Обикновено застрахователите прилага самоучастие в размер на 10% от застрахователната сума.

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.