ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА СИНДИКА

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА СИНДИКА

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА СИНДИКА покрива отговорността на Застрахования, във връзка с искове за обезщетение за вреди, причинени на длъжника и/или на кредиторите, от виновно неизпълнение на задълженията му на синдик по конкретно производство по несъстоятелност.

Минимални лимити – за един иск 10 000 лв, за всички искове – 25 000 лв.

Обикновено застрахователите прилагат самоучастие.

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.