ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ покрива отговорността на регистрираните одитори за имуществени вреди, причинени на техните доверители, които са пряка и непосредствена последица от техните виновни действия или бездействия при извършване на независим одит на финасовите отчети на предприятия.

Минимални лимити – за един иск 5 000 лв, за всички искове – 10 000 лв.

Обикновено застрахователите прилагат самоучастие 10% от застрахователната сума.

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.