ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЧАСТНИЯ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЧАСТНИЯ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЧАСТНИЯ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ покрива отговорността на Застрахования за имуществени и неимуществени вреди, причинени на страните, другите участници в изпълнителното производство и всички трети лица от виновно неизпълнение на задълженията му на частен съдебен изпълнител.

Таблица за задължителните минимални лимити

Начислени такси

Минимална годишна

(лв.)

застрахователна сума (лв.)

До 30000

90000

От  30000

до 150000

450000

От 150000

до 300000

900000

Над 300000

1200000

Обикновено застрахователите прилагат самоучастие в размер на 10% от застрахователната сума.

Съгласно Чл. 8. (1) от Наредба 2 от 06.02.2006 г. за задължително застраховане на ЧСИ „Договорът за задължителна застраховка се сключва за срок една година. Този срок се удължава или се сключва нов договор не по-късно от 30 дни преди датата на изтичането му.“

Частният съдебен изпълнител предоставя при поискване сертификат, издаден от застрахователя, удостоверяващ наличието на договор за задължителна застраховка. Сертификатът съдържа необходимата информация на български и на английски език.

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.