ДОБРОВОЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

Услуги, пакети и нива покривани от здравната застраховка

БАЛКАН ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПРЕДСТАВИ НАЙ-ДОБРИТЕ СИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ:

Здравните услуги са обособени в шест пакета.

 • Профилактика на здравето
 • Доболнична медицинска помощ
 • Болнична медицинска помощ
 • Възстановяване на разходи за лекарствa
 • Стоматология

Предимства за осигурения

 

 • покриване на 95% от медицинските потребности/обемът е по-голям от тези на НЗОК/;
 • неплащане на потребителски и други такси
 • предимство пред лекарския кабинет
 • организиране на диагностичен преглед и прием в лечебно заведение;
 • възстановяване на разходи за лекарства, помощни средства и др.;
 • денонощна медицинска помощ;
 • свободен избор при ползването на специализирана медицинска помощ без направление от Общо практикуващ лекар във всички лечебни заведения и специалисти;
 • ползване на болнична медицинска помощ чрез директен достъп до най-добрите специалисти в болниците или медицинските центрове;

 

За клиенти: специално обслужване от здравния отдел на Балкан

 • Анализиране на здравните ви нужди и изготвяне на предложение съобразено с тях
 • Установяване на здравните  рискове и проучване на осигурителни пакети, подходящи за тяхното покритие;
 • Договаряне на условия със здравните фондове (договаряне на специфични изисквания от страна на клиента);
 • Изготвяне на подробен сравнителен анализ на възможностите за покритие;
 • Подготвяне и събиране на документи и данни, необходими за сключване на осигурителен договор;
 • Администриране на промени по осигурителни договори;
 • Своевременно уведомяване за предстоящи плащания;
 • Съдействие при организиране на профилактични прегледи (представител на отдел здравно осигуряване ще запази клиника и ще следи за правилното провеждане на профилактиката)
 • Съдействие при настъпване на застрахователно събитие – помощ при събиране на документи, запазване на час за лекар, проверяване на покритието.

 

.

Предимства за работодателя, който реши да осигури своите служители.

Работодателят намалява своите загуби и спестява разходи вследствие на:

 

 • ефективното и бързо възстановяване на работоспособността на служителите
 • намалената продължителност на отсъствията по болест
 • намаления риск от възникване на хронични заболявания
 • намаления риск от трудоустрояване
 • намаляване на облагаемия годишен доход с платената вноска
 • Вноските за допълнително здравно осигуряване, поети от работодателя в размер до 60 лв. месечно за осигурен служител, съгл. чл. 208, във връзка с чл. 204, т. 2, б. „а” от ЗКПО, се определят като разход на фирмата, неподлежащ на облагане.

Доброволното здравно осигуряване е желана социална придобивка за служителите, благодарение на която те са:

  • по-сигурни
  • по-спокойни
  • по-лоялни към работодателя

Здравето не е всичко, но без здраве всичко е нищо!

Ако желаете да сключите договор за доброволно здравно осигуряване ние сме на разположение за консултации на телефони: 0882 447 701, vkuncheva@zbkbalkan.com

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.