ВЕТРОГЕНЕРАТОРИ

ВЕТРОГЕНЕРАТОРИ

Опитът на ЗБК „Балкан“ АД в застраховането на ветрогенератори се обединява в сключването на конкретни застрахователни продукти, наложени от изискванията на пазара и експертния ни опит в обслужването на този бизнес.
Производството на ветрогенератори е съсредоточено извън територията на страната и изграждането на съоръжението е свързано с транспорт на детайлите от чужбина. Задължителната ни препоръка е за застраховка „Карго“, която гарантира обезпечение на скъпите частиповременапът.
Изграждането на съоръжението е свързано с изливане на площадка, която да отговаря на техническите изисквания за изправност и поставянето на модулите в обща конструкция, т.е. това може да се разглежда като „Строително-монтажни работи“.
Следващ етап, след применето на обекта по надлежния ред е, застраховането му като имущество. Рисковете са стандартни – пожар, природни бедствия, земетресение, наводнение, задължително е „късо съединение“, препоръчваме вкл. „авария на машини“.
Застраховката „Гражданска отговоронст на юридическото лице“ може да се сключи индивидуално или към „СМР“, за периода на изграждане.

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.