ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АГЕНТИ ПРИ ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АГЕНТИ ПРИ ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ

Застраховката покрива отговорността на агентите по продажба на самолетни билети.

Обезщетяват се всички суми, в границите на договорените лимити на обезщетение, които Застрахованият е задължен да заплати като компенсация за имуществени вреди, причинени на трето лице в резултат на неизпълнение на договорни задължения на Застрахования като агент по продажба на самолетни билети.

Застраховката покрива и всички разходи по уреждане на претенциите.

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.