ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АГЕНТИ ПРИ ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ

Застраховката покрива отговорността на агентите по продажба на самолетни билети.

Обезщетяват се всички суми, в границите на договорените лимити на обезщетение, които Застрахованият е задължен да заплати като компенсация за имуществени вреди, причинени на трето лице в резултат на неизпълнение на договорни задължения на Застрахования като агент по продажба на самолетни билети.

Застраховката покрива и всички разходи по уреждане на претенциите.

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.