ЛИКВИДАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ

ЛИКВИДАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ

Необходими действия и  документи при щети на имущество

1. Механизъм на действие при Застрахователно събитие

При настъпване на застрахователно събитиезастрахования е длъжен:

– Незабавно при настъпване или узнаване да уведоми компетентните органислужба за пожарна и аварийна безопасностМВР и др./

– При настъпване на риск Кражба чрез взлом в срок от 24 часа от узнаването да уведоми писмено Застрахователя чрез попълване на уведомление за щета

– При настъпване на рисковеразлични от Кражба чрез взлом в срок до 3 работни дни да уведоми писмено Застрахователя чрез попълване на уведомление за щета

– Да извърши необходимите действия за ограничаване на вредите

– Да не променя състоянието на увреденото имущество без разрешение на Застрахователя

– Вредите се установяват чрез огледописание и оценка на на представители на Застрахователя в присъствието на Застрахования или негов представител

2. Документииздавани от компетентните органи за доказване на щети при имущество

– При пожар-служебна бележка от противопожарна охрана/ РС „ПБЗН”служебно бележка от полиция при установен или съмнение за наличие на умисъл

– При Злоумишлен палежзлоумишлено взривяване-служебна бележка от полиция/прокурорско постановление/

– При Злоумишлени действия на трети лицавандализъм/- служебна бележка от полицияпрокурорско постановление/

– При Кражба чрез взлом и грабеж- служебна бележка от полицияпрокурорско постановление/

– при Удар от ППС-протокол за ПТП от КАТ

– При Проливен дъжд-официална справка от районна Хидрометеорологична служба за информация относно паднал за определено време минимум валеж на 1 кв/м

– При Наводнение-удостоверение от граждански защитаофициална справка от районна Хидрометеорологична служба за информация относно паднал за определено време минимум валеж на 1 кв/м

– При Удар от мълния-официална справка от районно хидрометеорологична служба относно наличието на гръмотевична буря в съответния район

– При Земетресение-официална справка от „Сеизмологичен Институт на БАН”

– При Пренапрежениеиндукция на ток в преносната мрежа-служебна бележка от „Електрорадпределение”

– Други документи-счетоводни справкифактурипротоколисправки и др.

 

ЗБК “БАЛКАН” АД предлага на своите клиенти допълнителни услуги във връзка с евентуално настъпили увреждания със застрахованото имущество, а именно:

– Участие на наши специалисти при огледа на пострадалото имущество;

– Подготовка на документите за ликвидация на щетата;

– Предвижване на документите за изплащане на обезщетението и др.

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.